DDC 658
Tác giả CN Lưu Đan Thọ
Nhan đề Quản trị dịch vụ : Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam / Lưu Đan Thọ, Vương Quốc Duy, Trần Hữu Ái, Lượng Văn Quốc
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2016
Mô tả vật lý 730tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Dịch vụ
Từ khóa tự do Quản trị
Tác giả(bs) CN Lượng Văn Quốc
Tác giả(bs) CN Trần Hữu Ái
Tác giả(bs) CN Vương Quốc Duy
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004783
00000000nam#a2200000ui#4500
0015685
002100
004B3159962-FD24-4229-8329-023A6DEB767B
005202106280947
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c198000VNĐ
039|y20210628094744|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bT449
100 |aLưu Đan Thọ
245 |aQuản trị dịch vụ : |bLý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam / |cLưu Đan Thọ, Vương Quốc Duy, Trần Hữu Ái, Lượng Văn Quốc
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2016
300 |a730tr. ; |c24cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aDịch vụ
653 |aQuản trị
700 |aLượng Văn Quốc
700 |aTrần Hữu Ái
700 |aVương Quốc Duy
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004783
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004783 Kho Tham khảo 658 T449 Sách giáo trình 1