• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658 D211
    Nhan đề: Giáo trình kinh tế các ngành thương mại - dịch vụ /

DDC 658
Tác giả CN Đặng Đình Đào
Nhan đề Giáo trình kinh tế các ngành thương mại - dịch vụ / PGS. TS Đặng Đình Đào
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2010
Mô tả vật lý 331tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐMCĐ
Từ khóa tự do Dịch vụ
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Kinh tế
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004784
00000000nam#a2200000ui#4500
0015686
002100
0045EED095C-825C-42FA-B99D-5E89A6A20F22
005202106280955
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |c58000VNĐ
039|y20210628095502|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bD211
100 |aĐặng Đình Đào
245 |aGiáo trình kinh tế các ngành thương mại - dịch vụ / |cPGS. TS Đặng Đình Đào
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2010
300 |a331tr. ; |c21cm.
650 |aĐMCĐ
653 |aDịch vụ
653 |aGiáo trình
653 |aThương mại
653 |aKinh tế
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004784
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301004784 Kho Tham khảo 658 D211 Sách giáo trình 1