• Sách giáo trình
  • 658 T8831
    Ứng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Tú
Nhan đề Ứng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa / TS. Nguyễn Ngọc Tú, TS. Phùng Thế Hùng, TS. Phạm Tiến Dũng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2017
Mô tả vật lý 255tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Doanh nghiệp nhỏ
Từ khóa tự do Doanh nghiệp vừa
Từ khóa tự do Thương mại điện tử
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Tác giả(bs) CN Phùng Thế Hùng
Tác giả(bs) CN Phạm Tiến Dũng
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004785
00000000nam#a2200000ui#4500
0015687
002100
00484C9702B-A084-49BA-AB28-40FDFA0F42A6
005202106281001
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c76000VNĐ
039|y20210628100059|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bT8831
100 |aNguyễn Ngọc Tú
245 |aỨng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa / |cTS. Nguyễn Ngọc Tú, TS. Phùng Thế Hùng, TS. Phạm Tiến Dũng
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2017
300 |a255tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aDoanh nghiệp nhỏ
653 |aDoanh nghiệp vừa
653 |aThương mại điện tử
653 |aDoanh nghiệp
700 |aPhùng Thế Hùng
700 |aPhạm Tiến Dũng
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004785
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004785 Kho Tham khảo 658 T8831 Sách giáo trình 1