DDC 332.64
Tác giả CN Nguyễn Thanh Phương
Nhan đề Giáo trình thị trường chứng khoán / PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương (chủ biên)
Lần xuất bản Tái bản lần thứ sáu có bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2020
Mô tả vật lý 479tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Chứng khoán
Từ khóa tự do Thị trường chứng khoán
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(15): 200022543-57
00000000nam#a2200000ui#4500
0015702
002100
0041E9336CE-4FCB-41C9-BF5D-90B01804718F
005202106281445
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a978604655325|c86000 VNĐ
039|y20210628144554|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a332.64|bP577
100 |aNguyễn Thanh Phương
245 |aGiáo trình thị trường chứng khoán / |cPGS.TS. Nguyễn Thanh Phương (chủ biên)
250 |aTái bản lần thứ sáu có bổ sung
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2020
300 |a479tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aChứng khoán
653 |aThị trường chứng khoán
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(15): 200022543-57
890|a15
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 200022543 Kho Giáo trình 332.64 P577 Sách giáo trình 1
2 200022544 Kho Giáo trình 332.64 P577 Sách giáo trình 2
3 200022545 Kho Giáo trình 332.64 P577 Sách giáo trình 3
4 200022546 Kho Giáo trình 332.64 P577 Sách giáo trình 4
5 200022547 Kho Giáo trình 332.64 P577 Sách giáo trình 5
6 200022548 Kho Giáo trình 332.64 P577 Sách giáo trình 6
7 200022549 Kho Giáo trình 332.64 P577 Sách giáo trình 7
8 200022550 Kho Giáo trình 332.64 P577 Sách giáo trình 8
9 200022551 Kho Giáo trình 332.64 P577 Sách giáo trình 9
10 200022552 Kho Giáo trình 332.64 P577 Sách giáo trình 10