DDC 332.1
Tác giả CN Hoàng Văn Quỳnh
Nhan đề Giáo trình thị trường tài chính / PGS.TS. Hoàng Văn Quỳnh, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2015
Mô tả vật lý 379tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Thị trường tài chính
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hoài Lê
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(45): 200022668-712
00000000nam#a2200000ui#4500
0015705
002100
0046AB50A82-588C-4E2B-80FB-4AF5FCF72FBB
005202106281453
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c50000 VNĐ
039|y20210628145315|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a332.1|bQ99
100 |aHoàng Văn Quỳnh
245 |aGiáo trình thị trường tài chính / |cPGS.TS. Hoàng Văn Quỳnh, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2015
300 |a379tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aTài chính
653 |aThị trường tài chính
700 |aNguyễn Thị Hoài Lê
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(45): 200022668-712
890|a45
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 200022689 Kho Giáo trình 332.1 Q99 Sách giáo trình 22
2 200022690 Kho Giáo trình 332.1 Q99 Sách giáo trình 23
3 200022691 Kho Giáo trình 332.1 Q99 Sách giáo trình 24
4 200022692 Kho Giáo trình 332.1 Q99 Sách giáo trình 25
5 200022693 Kho Giáo trình 332.1 Q99 Sách giáo trình 26
6 200022694 Kho Giáo trình 332.1 Q99 Sách giáo trình 27
7 200022695 Kho Giáo trình 332.1 Q99 Sách giáo trình 28
8 200022696 Kho Giáo trình 332.1 Q99 Sách giáo trình 29
9 200022697 Kho Giáo trình 332.1 Q99 Sách giáo trình 30
10 200022698 Kho Giáo trình 332.1 Q99 Sách giáo trình 31