DDC 657
Tác giả CN Nguyễn Văn Lộc
Nhan đề Giáo trình kế toán ngân hàng thương mại / Ths. Nguyễn Văn Lộc, PGS.TS. Hà Minh Sơn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2019
Mô tả vật lý 399tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Ngân hàng
Tác giả(bs) CN Hà Minh Sơn
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(24): 200022713-36
00000000nam#a2200000ui#4500
0015706
002100
004C789B06B-155D-4E68-A279-0767E690B874
005202106281459
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c78000 VNĐ
039|y20210628145946|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bL8111
100 |aNguyễn Văn Lộc
245 |aGiáo trình kế toán ngân hàng thương mại / |cThs. Nguyễn Văn Lộc, PGS.TS. Hà Minh Sơn
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2019
300 |a399tr. ; |c24cm.
653 |aKế toán
653 |aGiáo trình
653 |aThương mại
653 |aNgân hàng
700 |aHà Minh Sơn
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(24): 200022713-36
890|a24
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 200022713 Kho Giáo trình 657 L8111 Sách giáo trình 1
2 200022714 Kho Giáo trình 657 L8111 Sách giáo trình 2
3 200022715 Kho Giáo trình 657 L8111 Sách giáo trình 3
4 200022716 Kho Giáo trình 657 L8111 Sách giáo trình 4
5 200022717 Kho Giáo trình 657 L8111 Sách giáo trình 5
6 200022718 Kho Giáo trình 657 L8111 Sách giáo trình 6
7 200022719 Kho Giáo trình 657 L8111 Sách giáo trình 7
8 200022720 Kho Giáo trình 657 L8111 Sách giáo trình 8
9 200022721 Kho Giáo trình 657 L8111 Sách giáo trình 9
10 200022722 Kho Giáo trình 657 L8111 Sách giáo trình 10