DDC 338.5
Tác giả CN Nguyễn Minh Hoàng
Nhan đề Giáo trình định giá tài sản / TS. Nguyễn Minh Hoàng, Ths. Phạm Văn Bình
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2018
Mô tả vật lý 416tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Định giá
Từ khóa tự do Tài sản
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Bình
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(145): 200022737-881
00000000nam#a2200000ui#4500
0015707
002100
004A9A1AD6C-943D-42FB-96EB-3EA95DC637F8
005202106281510
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c78000 VNĐ
039|y20210628151017|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a338.5|bH6788
100 |aNguyễn Minh Hoàng
245 |aGiáo trình định giá tài sản / |cTS. Nguyễn Minh Hoàng, Ths. Phạm Văn Bình
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2018
300 |a416tr. ; |c21cm.
653 |aGiáo trình
653 |aTài chính
653 |aĐịnh giá
653 |aTài sản
700 |aPhạm Văn Bình
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(145): 200022737-881
890|a145
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 200022737 Kho Giáo trình 338.5 H6788 Sách giáo trình 1
2 200022738 Kho Giáo trình 338.5 H6788 Sách giáo trình 2
3 200022739 Kho Giáo trình 338.5 H6788 Sách giáo trình 3
4 200022740 Kho Giáo trình 338.5 H6788 Sách giáo trình 4
5 200022741 Kho Giáo trình 338.5 H6788 Sách giáo trình 5
6 200022742 Kho Giáo trình 338.5 H6788 Sách giáo trình 6
7 200022743 Kho Giáo trình 338.5 H6788 Sách giáo trình 7
8 200022744 Kho Giáo trình 338.5 H6788 Sách giáo trình 8
9 200022745 Kho Giáo trình 338.5 H6788 Sách giáo trình 9
10 200022746 Kho Giáo trình 338.5 H6788 Sách giáo trình 10