DDC 332.1
Tác giả CN Peter S. Rose
Nhan đề Quản trị ngân hàng thương mại =Commercial bank management / Peter S.Rose; GS.TS. Nguyễn Văn Nam, PGS.TS. Vương Trọng Nghĩa (hiệu đính); Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Đức Hiển, Phạm Long (dịch)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Kinh tế quốc dân, 2005
Mô tả vật lý 974tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Quản trị
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(30): 200023170-99
00000000nam#a2200000ui#4500
0015710
002100
004009CED00-3B57-48AA-A578-51595C671114
005202106281537
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20210628153751|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a332.1|bP4781
100 |aPeter S. Rose
245 |aQuản trị ngân hàng thương mại =|bCommercial bank management / |cPeter S.Rose; GS.TS. Nguyễn Văn Nam, PGS.TS. Vương Trọng Nghĩa (hiệu đính); Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Đức Hiển, Phạm Long (dịch)
260 |aHà Nội : |bKinh tế quốc dân, |c2005
300 |a974tr. ; |c30cm.
653 |aThương mại
653 |aNgân hàng
653 |aQuản trị
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(30): 200023170-99
890|a30
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 200023170 Kho Giáo trình 332.1 P4781 Sách giáo trình 1
2 200023171 Kho Giáo trình 332.1 P4781 Sách giáo trình 2
3 200023172 Kho Giáo trình 332.1 P4781 Sách giáo trình 3
4 200023173 Kho Giáo trình 332.1 P4781 Sách giáo trình 4
5 200023174 Kho Giáo trình 332.1 P4781 Sách giáo trình 5
6 200023175 Kho Giáo trình 332.1 P4781 Sách giáo trình 6
7 200023176 Kho Giáo trình 332.1 P4781 Sách giáo trình 7
8 200023177 Kho Giáo trình 332.1 P4781 Sách giáo trình 8
9 200023178 Kho Giáo trình 332.1 P4781 Sách giáo trình 9
10 200023179 Kho Giáo trình 332.1 P4781 Sách giáo trình 10