DDC 352.4
Tác giả CN Bùi Tiến Hanh
Nhan đề Giáo trình quản lý tài chính công / TS. Bùi Tiến Hanh, TS. Phạm Thị Hoàng Phương (chủ biên)...{ và những người khác}
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2016
Mô tả vật lý 271tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Tài chính công
Tác giả(bs) CN Hoàng Thị Thúy Nguyệt
Tác giả(bs) CN Đặng Văn Du
Tác giả(bs) CN Đào Thị Bích Hạnh
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Hoàng Phương
Tác giả(bs) CN Phạm Thanh Hà
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(28): 200023200-27
00000000nam#a2200000ui#4500
0015711
002100
0043465F5D5-17F9-4B96-B159-85BBE6C9104B
005202106281539
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c38000 VNĐ
039|y20210628153925|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a352.4|bH239
100 |aBùi Tiến Hanh
245 |aGiáo trình quản lý tài chính công / |cTS. Bùi Tiến Hanh, TS. Phạm Thị Hoàng Phương (chủ biên)...{ và những người khác}
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2016
300 |a271tr. ; |c21cm.
653 |aQuản lý
653 |aGiáo trình
653 |aTài chính
653 |aTài chính công
700 |aHoàng Thị Thúy Nguyệt
700 |aĐặng Văn Du
700 |aĐào Thị Bích Hạnh
700 |aPhạm Thị Hoàng Phương
700|aPhạm Thanh Hà
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(28): 200023200-27
890|a28
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 200023200 Kho Giáo trình 352.4 H239 Sách giáo trình 1
2 200023201 Kho Giáo trình 352.4 H239 Sách giáo trình 2
3 200023202 Kho Giáo trình 352.4 H239 Sách giáo trình 3
4 200023203 Kho Giáo trình 352.4 H239 Sách giáo trình 4
5 200023204 Kho Giáo trình 352.4 H239 Sách giáo trình 5
6 200023205 Kho Giáo trình 352.4 H239 Sách giáo trình 6
7 200023206 Kho Giáo trình 352.4 H239 Sách giáo trình 7
8 200023207 Kho Giáo trình 352.4 H239 Sách giáo trình 8
9 200023208 Kho Giáo trình 352.4 H239 Sách giáo trình 9
10 200023209 Kho Giáo trình 352.4 H239 Sách giáo trình 10