• Sách giáo trình
  • 338.5 B6137
    Hệ thống câu hỏi và bài tập định giá tài sản /
DDC 338.5
Tác giả CN Phạm Văn Bình
Nhan đề Hệ thống câu hỏi và bài tập định giá tài sản / Ths. Phạm Văn Bình (chủ biên); TS. Nguyễn Minh Hoàng, Ths. Nguyễn Thị Tuyết Mai
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2012
Mô tả vật lý 131tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Định giá
Từ khóa tự do Câu hỏi
Từ khóa tự do Định giá tài sản
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Hoàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Tuyết Mai
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(145): 200023323-467
00000000nam#a2200000ui#4500
0015713
002100
00468F3B0BD-CCA5-4C9D-A74A-112F390446B0
005202106281553
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c25000 VNĐ
039|y20210628155257|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a338.5|bB6137
100 |aPhạm Văn Bình
245 |aHệ thống câu hỏi và bài tập định giá tài sản / |cThs. Phạm Văn Bình (chủ biên); TS. Nguyễn Minh Hoàng, Ths. Nguyễn Thị Tuyết Mai
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2012
300 |a131tr. ; |c21cm.
653 |aBài tập
653 |aĐịnh giá
653 |aCâu hỏi
653 |aĐịnh giá tài sản
700 |aNguyễn Minh Hoàng
700 |aNguyễn Thị Tuyết Mai
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(145): 200023323-467
890|a145
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 200023323 Kho Giáo trình 338.5 B6137 Sách tham khảo 1
2 200023324 Kho Giáo trình 338.5 B6137 Sách tham khảo 2
3 200023325 Kho Giáo trình 338.5 B6137 Sách tham khảo 3
4 200023326 Kho Giáo trình 338.5 B6137 Sách tham khảo 4
5 200023327 Kho Giáo trình 338.5 B6137 Sách tham khảo 5
6 200023328 Kho Giáo trình 338.5 B6137 Sách tham khảo 6
7 200023329 Kho Giáo trình 338.5 B6137 Sách tham khảo 7
8 200023330 Kho Giáo trình 338.5 B6137 Sách tham khảo 8
9 200023331 Kho Giáo trình 338.5 B6137 Sách tham khảo 9
10 200023332 Kho Giáo trình 338.5 B6137 Sách tham khảo 10