• Sách giáo trình
  • 332 T5622
    Giáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương :
DDC 332
Tác giả CN Nguyễn Văn Tiến
Nhan đề Giáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương : Incoterms 2020, UCP 600 / GS.TS Nguyễn Văn Tiến, TS Nguyễn Thị Hồng Hải (Đồng chủ biên)... [và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Kinh tế quốc dân, 2021
Mô tả vật lý 615tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Tài trợ
Từ khóa tự do Ngoại thương
Từ khóa tự do Quốc tế
Từ khóa tự do Thanh toán
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hồng Hải
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(95): 200023608-702
00000000nam#a2200000ui#4500
0015716
002100
004B31377C9-D442-4803-9624-1F4A1A4B5C70
005202106281616
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |c75000VNĐ
039|y20210628161628|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a332|bT5622
100 |aNguyễn Văn Tiến
245 |aGiáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương : |bIncoterms 2020, UCP 600 / |cGS.TS Nguyễn Văn Tiến, TS Nguyễn Thị Hồng Hải (Đồng chủ biên)... [và những người khác]
260 |aHà Nội : |bKinh tế quốc dân, |c2021
300 |a615tr. ; |c21cm.
653 |aTài trợ
653 |aNgoại thương
653 |aQuốc tế
653 |aThanh toán
700 |aNguyễn Thị Hồng Hải
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(95): 200023608-702
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a95
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 200023608 Kho Giáo trình 332 T5622 Sách giáo trình 1
2 200023609 Kho Giáo trình 332 T5622 Sách giáo trình 2
3 200023610 Kho Giáo trình 332 T5622 Sách giáo trình 3
4 200023611 Kho Giáo trình 332 T5622 Sách giáo trình 4
5 200023612 Kho Giáo trình 332 T5622 Sách giáo trình 5
6 200023613 Kho Giáo trình 332 T5622 Sách giáo trình 6
7 200023614 Kho Giáo trình 332 T5622 Sách giáo trình 7
8 200023615 Kho Giáo trình 332 T5622 Sách giáo trình 8
9 200023616 Kho Giáo trình 332 T5622 Sách giáo trình 9
10 200023617 Kho Giáo trình 332 T5622 Sách giáo trình 10