DDC 657
Tác giả CN Nguyễn Quang Quynh
Nhan đề Giáo trình lý thuyết kiểm toán / GS.TS. Nguyễn Quang Quynh, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2017
Mô tả vật lý 397tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kiểm toán
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Phương Hoa
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004823
00000000nam#a2200000ui#4500
0015720
002100
0047FC7E92F-D87D-4142-A649-F1AF3079C449
005202107011232
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786049462603|c72000 VNĐ
039|y20210701123207|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bQ99
100 |aNguyễn Quang Quynh
245 |aGiáo trình lý thuyết kiểm toán / |cGS.TS. Nguyễn Quang Quynh, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bĐại học kinh tế quốc dân, |c2017
300 |a397tr. ; |c24cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aGiáo trình
653 |aKiểm toán
700 |aNguyễn Thị Phương Hoa
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004823
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004823 Kho Tham khảo 657 Q99 Sách giáo trình 1