DDC 657
Tác giả CN Nguyễn Hoản
Nhan đề Giáo trình hệ thống thông tin kế toán / TS. Nguyễn Hoản, TS, Phạm Xuân Kiên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2019
Mô tả vật lý 280tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Hệ thống thông tin kế toán
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Phạm Xuân Kiên
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004825
00000000nam#a2200000ui#4500
0015722
002100
0042C4BAB38-EBB1-446C-A760-7D54DDC3F550
005202107011246
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786046543480|c129000 VNĐ
039|y20210701124654|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bH6788
100 |aNguyễn Hoản
245 |aGiáo trình hệ thống thông tin kế toán / |cTS. Nguyễn Hoản, TS, Phạm Xuân Kiên
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2019
300 |a280tr. ; |c24cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aHệ thống thông tin kế toán
653 |aGiáo trình
700 |aPhạm Xuân Kiên
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004825
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004825 Kho Tham khảo 657 H6788 Sách giáo trình 1