DDC 657
Tác giả CN Nguyễn Văn Công
Nhan đề Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / GS.TS. Nguyễn Văn Công (chủ biên)
Lần xuất bản In tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2006
Mô tả vật lý 420tr. ; 23cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Kế toán hành chính sự nghiệp
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004827
00000000nam#a2200000ui#4500
0015724
002100
004A47748F7-A15A-4A17-AE02-9862579C296A
005202107021526
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |c28000 VNĐ
039|y20210702152629|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bC7491
100 |aNguyễn Văn Công
245 |aGiáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / |cGS.TS. Nguyễn Văn Công (chủ biên)
250 |aIn tái bản
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2006
300 |a420tr. ; |c23cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aKế toán hành chính sự nghiệp
653 |aKế toán
653 |aGiáo trình
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004827
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004827 Kho Tham khảo 657 C7491 Sách giáo trình 1