DDC 658.3
Tác giả CN Vũ Quang Thọ
Nhan đề Tập bài giảng bảo hộ lao động / PGS.TS. Vũ Quang Thọ (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2011
Mô tả vật lý 299tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Bảo hộ lao động
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004832
00000000nam#a2200000ui#4500
0015729
002100
004AAD89432-40AC-41D7-A1BA-499D90D39280
005202107021649
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |c66000 VNĐ
039|a20210702164951|bgiangvh|y20210702164911|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a658.3|bT449
100 |aVũ Quang Thọ
245 |aTập bài giảng bảo hộ lao động / |cPGS.TS. Vũ Quang Thọ (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2011
300 |a299tr. ; |c24cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aBảo hộ lao động
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004832
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004832 Kho Tham khảo 658.3 T449 Sách giáo trình 1