• Sách giáo trình
  • 658.3 B6621
    Tài liệu huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.
DDC 658.3
Tác giả TT Bộ lao động thương binh và xã hội
Nhan đề Tài liệu huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động. Quyển 1, Nguyên tắc chung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh niên, 2019
Mô tả vật lý 160tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Vệ sinh lao động
Từ khóa tự do An toàn
Từ khóa tự do Người lao động
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004833
00000000nam#a2200000ui#4500
0015730
002100
0041B23458B-A3EC-44CC-8F92-BB54A2633FA5
005202107021657
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20210702165733|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a658.3|bB6621
110 |aBộ lao động thương binh và xã hội
245 |aTài liệu huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động. |nQuyển 1, |pNguyên tắc chung
260 |aHà Nội : |bThanh niên, |c2019
300 |a160tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aVệ sinh lao động
653 |aAn toàn
653 |aNgười lao động
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004833
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004833 Kho Tham khảo 658.3 B6621 Sách giáo trình 1