DDC 658
Nhan đề Luật doanh nghiệp năm 2020
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2020
Mô tả vật lý 295tr. ; 19cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004834
00000000nam#a2200000ui#4500
0015731
002100
004AF388033-E475-4479-A141-1389D35593F8
005202107171448
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c50000VNĐ
039|y20210717144851|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bL9268
245 |aLuật doanh nghiệp năm 2020
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2020
300 |a295tr. ; |c19cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aLuật
653 |aDoanh nghiệp
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004834
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004834 Kho Tham khảo 658 L9268 Sách giáo trình 1