DDC 658
Nhan đề Luật thương mại
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2017
Mô tả vật lý 191tr. ; 19cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Thương mại
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004836
00000000nam#a2200000ui#4500
0015733
002100
004EDC5BAD4-4A9B-4BD3-8678-2E7F5393D8BC
005202107171456
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c30000VNĐ
039|y20210717145556|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bL9268
245 |aLuật thương mại
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2017
300 |a191tr. ; |c19cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aLuật
653 |aThương mại
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004836
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004836 Kho Tham khảo 658 L9268 Sách giáo trình 1