DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Bá Minh
Nhan đề Giáo trình nhập môn khoa học giao tiếp / Nguyễn Bá Minh
Lần xuất bản In lần thứ 6
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2016
Mô tả vật lý 144tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Giao tiếp
Từ khóa tự do Khoa học
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004838
00000000nam#a2200000ui#4500
0015735
002100
0043B27C35A-8852-4B92-ADAF-AEA2BF035336
005202107171502
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c36000VNĐ
039|y20210717150254|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bM6649
100 |aNguyễn Bá Minh
245 |aGiáo trình nhập môn khoa học giao tiếp / |cNguyễn Bá Minh
250 |aIn lần thứ 6
260 |aHà Nội : |bĐại học Sư phạm, |c2016
300 |a144tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aGiáo trình
653 |aGiao tiếp
653 |aKhoa học
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004838
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004838 Kho Tham khảo 658 M6649 Sách giáo trình 1