DDC 658
Tác giả CN Trần Kiều Trang
Nhan đề Giáo trình quản trị nhóm làm việc / TS. Trần Kiều Trang (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2017
Mô tả vật lý 187tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Làm việc nhóm
Từ khóa tự do Nhóm
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Quản trị
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004839
00000000nam#a2200000ui#4500
0015736
002100
0040116B941-D16C-438E-80B1-B6B86D591D46
005202107171506
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c93500VNĐ
039|y20210717150558|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bT7722
100 |aTrần Kiều Trang
245 |aGiáo trình quản trị nhóm làm việc / |cTS. Trần Kiều Trang (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2017
300 |a187tr. ; |c24cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aLàm việc nhóm
653 |aNhóm
653 |aGiáo trình
653 |aQuản trị
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004839
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004839 Kho Tham khảo 658 T7722 Sách giáo trình 1