• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658 H8871
    Nhan đề: Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật /

DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Thị Huế
Nhan đề Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật / TS. Nguyễn Thị Huế (chủ biên),... [và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2017
Mô tả vật lý 564tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Đại cương
Tác giả(bs) CN Hoàng Xuân Trường
Tác giả(bs) CN Lê Thị Hồng Anh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Mạnh
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004844
00000000nam#a2200000ui#4500
0015741
002100
0042BF43B16-8135-42FA-9F29-41FC26152448
005202107171527
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c76000VNĐ
039|y20210717152708|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bH8871
100 |aNguyễn Thị Huế
245 |aGiáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật / |cTS. Nguyễn Thị Huế (chủ biên),... [và những người khác]
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2017
300 |a564tr. ; |c24cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aGiáo trình
653 |aNhà nước
653 |aPháp luật
653 |aĐại cương
700 |aHoàng Xuân Trường
700 |aLê Thị Hồng Anh
700 |aNguyễn Hữu Mạnh
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004844
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301004844 Kho Tham khảo 658 H8871 Sách giáo trình 1