• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 338.1 H1114
    Nhan đề: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế /

DDC 338.1
Tác giả CN Phạm Văn Hà
Nhan đề Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế / Phạm Văn Hà (chủ biên), Nguyễn Đức Tĩnh, Bùi Thị Thu Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2013
Mô tả vật lý 203tr. ; 19cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Hội nhập
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Cán bộ Công đoàn
Từ khóa tự do Quốc tế
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Thu Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Tĩnh
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004994
00000000nam#a2200000ui#4500
0015892
002100
004F951394B-6D7D-432B-8039-E119298FC1CC
005202109161237
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c54000VNĐ
039|y20210916123945|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a338.1|bH1114
100 |aPhạm Văn Hà
245 |aNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế / |cPhạm Văn Hà (chủ biên), Nguyễn Đức Tĩnh, Bùi Thị Thu Hà
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2013
300 |a203tr. ; |c19cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aHội nhập
653 |aViệt Nam
653 |aCán bộ Công đoàn
653 |aQuốc tế
700 |aBùi Thị Thu Hà
700 |aNguyễn Đức Tĩnh
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004994
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301004994 Kho Tham khảo 338.1 H1114 Sách giáo trình 1