• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.8 C119
    Nhan đề: Giáo trình quan hệ công chúng = PR - Public relation /

DDC 331.8
Tác giả CN Ngô Minh Cách
Nhan đề Giáo trình quan hệ công chúng = PR - Public relation / Ngô Minh Cách, Đào Thị Minh Thanh (đồng chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 351tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Quan hệ công chúng
Tác giả(bs) CN Đào Thị Minh Thanh
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004995
00000000nam#a2200000ui#4500
0015893
002100
0040A3C9026-35F4-4CA9-A83A-72C7190847E4
005202109161241
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c35000VNĐ
039|y20210916124355|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bC119
100 |aNgô Minh Cách
245 |aGiáo trình quan hệ công chúng = PR - Public relation / |cNgô Minh Cách, Đào Thị Minh Thanh (đồng chủ biên)
260 |aHà Nội, |c2015
300 |a351tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aGiáo trình
653 |aQuan hệ công chúng
700 |aĐào Thị Minh Thanh
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004995
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301004995 Kho Tham khảo 331.8 C119 Sách giáo trình 1