• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.8 T6279
    Nhan đề: Quản lý nhà nước về kinh tế /

DDC 331.8
Tác giả CN Đỗ Hoàng Toàn
Nhan đề Quản lý nhà nước về kinh tế / GS.TS Đỗ Hoàng Toàn, PGS.TS Mai Văn Bưu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2015
Mô tả vật lý 415tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Tác giả(bs) CN Mai Văn Bưu
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004996
00000000nam#a2200000ui#4500
0015894
002100
0042828E88F-E72A-4FF4-9B18-C194C07FF4C8
005202109161411
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c79000VNĐ
039|y20210916141359|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bT6279
100 |aĐỗ Hoàng Toàn
245 |a Quản lý nhà nước về kinh tế / |cGS.TS Đỗ Hoàng Toàn, PGS.TS Mai Văn Bưu
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2015
300 |a415tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aKinh tế
653 |aQuản lý nhà nước
700 |aMai Văn Bưu
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004996
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301004996 Kho Tham khảo 331.8 T6279 Sách giáo trình 1