• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.8 K457
    Nhan đề: Pháp luật Việt Nam về thương lượng tập thể trong quan hệ lao động :

DDC 331.8
Tác giả CN Nguyễn Huy Khoa
Nhan đề Pháp luật Việt Nam về thương lượng tập thể trong quan hệ lao động : Sách chuyên khảo / TS. Nguyễn Huy Khoa, TS Phan Thị Thanh Huyển, Th.S Phan Thị Hiên...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2018
Mô tả vật lý 251tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Thương lượng tập thể
Từ khóa tự do Quan hệ lao động
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Tác giả(bs) CN Phan Thị Thanh Huyền
Tác giả(bs) CN Lê Phương Thảo
Tác giả(bs) CN Phan Thị Liên
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004997
00000000nam#a2200000ui#4500
0015895
002100
004F57F099D-4910-4B69-96F2-28579DC2252E
005202109161415
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20210916141726|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bK457
100 |aNguyễn Huy Khoa
245 |aPháp luật Việt Nam về thương lượng tập thể trong quan hệ lao động : |bSách chuyên khảo / |cTS. Nguyễn Huy Khoa, TS Phan Thị Thanh Huyển, Th.S Phan Thị Hiên...
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2018
300 |a251tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aThương lượng tập thể
653 |aQuan hệ lao động
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
700 |aPhan Thị Thanh Huyền
700 |aLê Phương Thảo
700 |aPhan Thị Liên
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004997
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301004997 Kho Tham khảo 331.8 K457 Sách giáo trình 1