• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.8 X8
    Nhan đề: Kỹ năng tổ chức các sự kiện trong hoạt động Công đoàn /

DDC 331.8
Tác giả CN Hoàng Thanh Xuân
Nhan đề Kỹ năng tổ chức các sự kiện trong hoạt động Công đoàn / PGS.TS Hoàng Thanh Xuân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2019
Mô tả vật lý 211tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Tổ chức sự kiện
Từ khóa tự do Hoạt động Công đoàn
Từ khóa tự do Kỹ năng
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004998
00000000nam#a2200000ui#4500
0015896
002100
0043E2519F6-FB8C-464D-A9AB-5BF162B0BDD7
005202109161417
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20210916142002|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bX8
100 |aHoàng Thanh Xuân
245 |aKỹ năng tổ chức các sự kiện trong hoạt động Công đoàn / |cPGS.TS Hoàng Thanh Xuân
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2019
300 |a211tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aTổ chức sự kiện
653 |aHoạt động Công đoàn
653 |aKỹ năng
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004998
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301004998 Kho Tham khảo 331.8 X8 Sách giáo trình 1