• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.8 T6279
    Nhan đề: Bài giảng Quan hệ công chúng /

DDC 331.8
Tác giả CN Th.S Nguyễn Đình Toàn
Nhan đề Bài giảng Quan hệ công chúng / Th.S Nguyễn Đình Toàn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2017
Mô tả vật lý 326tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Quan hệ công chúng
Từ khóa tự do Bài giảng
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004999
00000000nam#a2200000ui#4500
0015897
002100
004BD05CE52-ECC9-4174-BDDD-9CBE1DFB6EEC
005202109161421
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c55000VNĐ
039|y20210916142345|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bT6279
100 |aTh.S Nguyễn Đình Toàn
245 |aBài giảng Quan hệ công chúng / |cTh.S Nguyễn Đình Toàn
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2017
300 |a326tr. ; |c24cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aQuan hệ công chúng
653 |aBài giảng
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004999
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301004999 Kho Tham khảo 331.8 T6279 Sách giáo trình 1