• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.8 T449
    Nhan đề: Xây dựng lối sống văn hóa của công nhân Việt Nam lý luận và thực tiễn /

DDC 331.8
Tác giả CN Vũ Quang Thọ
Nhan đề Xây dựng lối sống văn hóa của công nhân Việt Nam lý luận và thực tiễn / PGS.TS Vũ Quang Thọ, TS. Lê Thanh Hà, PGS.TS Mạc Văn Tiến...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2015
Mô tả vật lý 259tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Công nhân
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Lối sống
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bá Ngọc
Tác giả(bs) CN Mạc Văn Tiến
Tác giả(bs) CN Lê Thanh Hà
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005001
00000000nam#a2200000ui#4500
0015899
002100
0044E96E12D-B026-4D30-B3A7-57F076ABD9E4
005202109161428
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20210916143120|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bT449
100 |aVũ Quang Thọ
245 |aXây dựng lối sống văn hóa của công nhân Việt Nam lý luận và thực tiễn / |cPGS.TS Vũ Quang Thọ, TS. Lê Thanh Hà, PGS.TS Mạc Văn Tiến...
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2015
300 |a259tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aCông nhân
653 |aVăn hóa
653 |aLối sống
653 |aViệt Nam
700 |aNguyễn Bá Ngọc
700 |aMạc Văn Tiến
700 |aLê Thanh Hà
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005001
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005001 Kho Tham khảo 331.8 T449 Sách giáo trình 1