• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.8 C9739
    Nhan đề: Tuyên bố năm 1998 và 8 công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế :

DDC 331.8
Tác giả CN Nguyễn Mạnh Cường
Nhan đề Tuyên bố năm 1998 và 8 công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế : Về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động / Nguyễn Mạnh Cường (chủ biên), Nguyễn Duy Phúc, Nguyễn Văn Bình
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2016
Mô tả vật lý 147tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Nguyên tắc
Từ khóa tự do Quyền cơ bản
Từ khóa tự do Tuyên bố
Từ khóa tự do Công ước
Từ khóa tự do Tổ chức lao động quốc tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Bình
Tác giả(bs) CN Nguyễn Duy Phúc
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Chung
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005002
00000000nam#a2200000ui#4500
0015900
002100
004FEE530AC-3918-4CFA-97A8-EE8EF209429E
005202109161435
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20210916143731|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bC9739
100 |aNguyễn Mạnh Cường
245 |aTuyên bố năm 1998 và 8 công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế : |bVề các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động / |cNguyễn Mạnh Cường (chủ biên), Nguyễn Duy Phúc, Nguyễn Văn Bình
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2016
300 |a147tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aNguyên tắc
653 |aQuyền cơ bản
653 |aTuyên bố
653 |aCông ước
653|aTổ chức lao động quốc tế
700 |aNguyễn Văn Bình
700 |aNguyễn Duy Phúc
700 |aPhạm Thị Chung
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005002
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005002 Kho Tham khảo 331.8 C9739 Sách giáo trình 1