• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.8 H239
    Nhan đề: PR lý luận và ứng dụng :

DDC 331.8
Tác giả CN Đinh Thị Thúy Hằng
Nhan đề PR lý luận và ứng dụng : Chiến lược PR chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ / TS. Đinh Thị Thúy Hằng, TS. Nguyễn Thị Hồng Nam, TH.S Trần Thị Hòa...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2015
Mô tả vật lý 427tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Lý luận
Từ khóa tự do Quan hệ công chúng
Từ khóa tự do PR
Từ khóa tự do Ứng dụng
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Hồng
Tác giả(bs) CN Trần Thị Hòa
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hồng Nam
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005004
00000000nam#a2200000ui#4500
0015902
002100
0042803726F-3CA1-4E54-9E6F-D8507604B759
005202109161442
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c109000VNĐ
039|y20210916144518|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bH239
100 |aĐinh Thị Thúy Hằng
245 |aPR lý luận và ứng dụng : |bChiến lược PR chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ / |cTS. Đinh Thị Thúy Hằng, TS. Nguyễn Thị Hồng Nam, TH.S Trần Thị Hòa...
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2015
300 |a427tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aLý luận
653 |aQuan hệ công chúng
653 |aPR
653 |aỨng dụng
700 |aVũ Thị Hồng
700 |aTrần Thị Hòa
700 |aNguyễn Thị Hồng Nam
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005004
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005004 Kho Tham khảo 331.8 H239 Sách giáo trình 1