• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.8 C2891
    Nhan đề: Nghệ thuật nói trước công chúng = How to develop self - confidence and influence people by public speaking :

DDC 331.8
Tác giả CN Dale Carnegie
Nhan đề Nghệ thuật nói trước công chúng = How to develop self - confidence and influence people by public speaking : Phương pháp thuyết phục được kiểm chứng từ tác giả cuốn sách bán chạy nhất. Làm thế nào để lôi kéo bạn bè và gây ảnh hưởng đến người khác? / Dale Carnegie; Minh Thắng books dịch
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2019
Mô tả vật lý 310tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Nghệ thuật
Từ khóa tự do Hùng biện
Từ khóa tự do Thuyết trình
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005007
00000000nam#a2200000ui#4500
0015905
002100
004D78C89F7-CFB7-41D9-9C7F-02C774D49350
005202109161502
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c85000VNĐ
039|y20210916150515|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bC2891
100 |aDale Carnegie
245 |aNghệ thuật nói trước công chúng = How to develop self - confidence and influence people by public speaking : |bPhương pháp thuyết phục được kiểm chứng từ tác giả cuốn sách bán chạy nhất. Làm thế nào để lôi kéo bạn bè và gây ảnh hưởng đến người khác? / |cDale Carnegie; Minh Thắng books dịch
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2019
300 |a310tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aNghệ thuật
653 |aHùng biện
653 |aThuyết trình
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005007
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005007 Kho Tham khảo 331.8 C2891 Sách giáo trình 1