• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.8 N5762
    Nhan đề: Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cơ sở.

DDC 331.8
Tác giả CN Nguyễn Văn Ngàng
Nhan đề Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cơ sở. Tập 1 / TS. Nguyễn Văn Ngàng, Th.S Trần Văn Thuật, TS. Lê Thanh Hà...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2013
Mô tả vật lý 244tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Bồi dưỡng
Từ khóa tự do Công đoàn
Từ khóa tự do Đào tạo
Từ khóa tự do Cán bộ
Tác giả(bs) CN Vũ Quang Thọ
Tác giả(bs) CN Trần Văn Thuật
Tác giả(bs) CN Lê Thanh Hà
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005009
00000000nam#a2200000ui#4500
0015907
002100
004C3AAD5E7-FDE4-4B43-BEB6-E805F7BA0BD2
005202109161512
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20210916151443|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bN5762
100 |aNguyễn Văn Ngàng
245 |aTài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cơ sở. |nTập 1 / |cTS. Nguyễn Văn Ngàng, Th.S Trần Văn Thuật, TS. Lê Thanh Hà...
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2013
300 |a244tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aBồi dưỡng
653 |aCông đoàn
653 |aĐào tạo
653 |aCán bộ
700 |aVũ Quang Thọ
700 |aTrần Văn Thuật
700 |aLê Thanh Hà
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005009
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005009 Kho Tham khảo 331.8 N5762 Sách giáo trình 1