• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.8 L3647
    Nhan đề: PR nội bộ và PR cộng đồng = Public Relations: The Profession and Practice /

DDC 331.8
Tác giả CN Dan Lattimore
Nhan đề PR nội bộ và PR cộng đồng = Public Relations: The Profession and Practice / Dan Lattimore, Otis Baskin, Suzette T. Heiman, Elizabeth L. Toth
Lần xuất bản Ấn bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản USA : Mc Graw Hill
Mô tả vật lý 229tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Nội bộ
Từ khóa tự do Cộng đồng
Từ khóa tự do Pr
Tác giả(bs) CN Elizabeth L. Toth
Tác giả(bs) CN Otis Baskin
Tác giả(bs) CN Suzette T. Heiman
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005010
00000000nam#a2200000ui#4500
0015908
002100
004D8AD1EED-04C7-40B4-8C86-FA2BD011E633
005202109161525
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c185000VNĐ
039|y20210916152747|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bL3647
100 |aDan Lattimore
245 |aPR nội bộ và PR cộng đồng = Public Relations: The Profession and Practice / |cDan Lattimore, Otis Baskin, Suzette T. Heiman, Elizabeth L. Toth
250 |aẤn bản lần thứ 4
260 |aUSA : |bMc Graw Hill
300 |a229tr. ; |c24cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aNội bộ
653 |aCộng đồng
653 |aPr
700 |aElizabeth L. Toth
700 |aOtis Baskin
700 |aSuzette T. Heiman
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005010
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005010 Kho Tham khảo 331.8 L3647 Sách giáo trình 1