• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.8 G495
    Nhan đề: Giới thiệu pháp luật về quan hệ lao động của một số nước trên thế giới

DDC 331.8
Nhan đề Giới thiệu pháp luật về quan hệ lao động của một số nước trên thế giới
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2011
Mô tả vật lý 535tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Quan hệ lao động
Từ khóa tự do Pháp luật
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005012
00000000nam#a2200000ui#4500
0015910
002100
004B65A7DAE-DCCB-400F-8812-61CF54129AD4
005202109161531
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20210916153416|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bG495
245 |aGiới thiệu pháp luật về quan hệ lao động của một số nước trên thế giới
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2011
300 |a535tr. ; |c24cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aQuan hệ lao động
653 |aPháp luật
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005012
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005012 Kho Tham khảo 331.8 G495 Sách giáo trình 1