• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.8 H1114
    Nhan đề: Giáo trình quan hệ đối tác xã hội /

DDC 331.8
Tác giả CN Phạm Văn Hà
Nhan đề Giáo trình quan hệ đối tác xã hội / PGS.TS Phạm Văn Hà
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất có bổ sung và sửa đổi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2020
Mô tả vật lý 245tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Quan hệ đối tác
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Xã hội
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005014
00000000nam#a2200000ui#4500
0015912
002100
0047CC8DF02-DB49-4363-A3E4-40046D87F6B3
005202109210940
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c45000VNĐ
039|y20210921094029|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bH1114
100 |aPhạm Văn Hà
245 |aGiáo trình quan hệ đối tác xã hội / |cPGS.TS Phạm Văn Hà
250 |aTái bản lần thứ nhất có bổ sung và sửa đổi
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2020
300 |a245tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aQuan hệ đối tác
653 |aGiáo trình
653 |aXã hội
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005014
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005014 Kho Tham khảo 331.8 H1114 Sách giáo trình 1