• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.88 V994
    Nhan đề: Giáo trình lịch sử phong trào công nhân, Công đoàn thế giới và Việt Nam /

DDC 331.88
Tác giả CN Nguyễn Viết Vượng
Nhan đề Giáo trình lịch sử phong trào công nhân, Công đoàn thế giới và Việt Nam / PGS.TSKH Nguyễn Viết Vượng, Nguyễn Văn Dũng, GS.TS Đỗ Quang Hưng... [và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản có bổ sung và sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2015
Mô tả vật lý 400tr. ; 21cm.
Tên vùng địa lý Thế giới
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Công đoàn
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Phong trào
Từ khóa tự do Công đoàn
Tác giả(bs) CN Đỗ Quang Hưng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(3): 301005015-7
00000000nam#a2200000ui#4500
0015913
002100
00463355367-8070-4768-97BD-38C71D142579
005202109211635
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20210921163500|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.88|bV994
100 |aNguyễn Viết Vượng
245 |aGiáo trình lịch sử phong trào công nhân, Công đoàn thế giới và Việt Nam / |cPGS.TSKH Nguyễn Viết Vượng, Nguyễn Văn Dũng, GS.TS Đỗ Quang Hưng... [và những người khác]
250 |aTái bản có bổ sung và sửa chữa
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2015
300 |a400tr. ; |c21cm.
651|aThế giới
651|aViệt Nam
653 |aCông đoàn
653 |aLịch sử
653 |aGiáo trình
653 |aPhong trào
653|aCông đoàn
700 |aĐỗ Quang Hưng
700 |aNguyễn Văn Dũng
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(3): 301005015-7
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005015 Kho Tham khảo 331.88 V994 Sách giáo trình 1
2 301005016 Kho Tham khảo 331.88 V994 Sách giáo trình 2
3 301005017 Kho Tham khảo 331.88 V994 Sách giáo trình 3