• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.8 D928
    Nhan đề: Quản lý nhà nước về kinh tế /

DDC 331.8
Tác giả CN Phan Huy Đường
Nhan đề Quản lý nhà nước về kinh tế / GS.TS Phan Huy Đường (Chủ biên), TS. Phan Anh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 238tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Tác giả(bs) CN Phan Anh
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005018
00000000nam#a2200000ui#4500
0015914
002100
004E28E185F-0374-44D2-A88D-B85E75B77744
005202109211643
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c79000VNĐ
039|y20210921164311|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bD928
100 |aPhan Huy Đường
245 |aQuản lý nhà nước về kinh tế / |cGS.TS Phan Huy Đường (Chủ biên), TS. Phan Anh
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a238tr. ; |c24cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aKinh tế
653 |aQuản lý nhà nước
700 |aPhan Anh
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005018
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005018 Kho Tham khảo 331.8 D928 Sách giáo trình 1