• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 301 T8838
    Nhan đề: Đi vào nghiên cứu khoa học :

DDC 301
Tác giả CN Nguyễn Văn Tuấn
Nhan đề Đi vào nghiên cứu khoa học : Sách được trao giải sách hay 2013 / Nguyễn Văn Tuấn
Lần xuất bản Tái bản lần thứ năm có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản Tp Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 351tr. ; 19cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Khoa học
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005019
00000000nam#a2200000ui#4500
0015915
002100
004DAC09A74-9003-4B86-89C4-C8FB20C3238C
005202109231151
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c85000 VNĐ
039|y20210923115151|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a301|bT8838
100 |aNguyễn Văn Tuấn
245 |aĐi vào nghiên cứu khoa học : |bSách được trao giải sách hay 2013 / |cNguyễn Văn Tuấn
250 |aTái bản lần thứ năm có sửa chữa và bổ sung
260 |aTp Hồ Chí Minh : |bTổng hợp Tp Hồ Chí Minh, |c2018
300 |a351tr. ; |c19cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aNghiên cứu
653 |aKhoa học
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005019
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005019 Kho Tham khảo 301 T8838 Sách giáo trình 1