• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 301 N5762
    Nhan đề: Chính sách xã hội đối với nữ cong nhân trong doanh nghiệp ngoài nhà nước /

DDC 301
Tác giả CN Hoàng Thị Nga
Nhan đề Chính sách xã hội đối với nữ cong nhân trong doanh nghiệp ngoài nhà nước / TS. Hoàng Thị Nga
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 222tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Nhà nước
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005022
00000000nam#a2200000ui#4500
0015918
002100
0048A42E6B9-6A7A-4AD5-B709-73AB2BD04A2B
005202109231228
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c68000 VNĐ
039|y20210923122829|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a301|bN5762
100 |aHoàng Thị Nga
245 |aChính sách xã hội đối với nữ cong nhân trong doanh nghiệp ngoài nhà nước / |cTS. Hoàng Thị Nga
260 |aHà Nội : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2016
300 |a222tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aXã hội
653 |aChính sách
653 |aDoanh nghiệp
653 |aNhà nước
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005022
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005022 Kho Tham khảo 301 N5762 Sách giáo trình 1