• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 301 K473
    Nhan đề: Phản biện xã hội của tác phẩm báo chí Việt Nam qua một số sự kiện nổi bật /

DDC 301
Tác giả CN Phan Văn Kiền
Nhan đề Phản biện xã hội của tác phẩm báo chí Việt Nam qua một số sự kiện nổi bật / Phan Văn Kiền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2012
Mô tả vật lý 165tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Báo chí
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Sự kiện
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005024
00000000nam#a2200000ui#4500
0015920
002100
0040599269B-7ED7-454B-A268-19392A53EBB6
005202109231259
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c4000 VNĐ
039|y20210923125953|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a301|bK473
100 |aPhan Văn Kiền
245 |aPhản biện xã hội của tác phẩm báo chí Việt Nam qua một số sự kiện nổi bật / |cPhan Văn Kiền
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2012
300 |a165tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aBáo chí
653 |aXã hội
653 |aViệt Nam
653 |aSự kiện
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005024
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005024 Kho Tham khảo 301 K473 Sách giáo trình 1