• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 301 Q16
    Nhan đề: Dư luận xã hội trong lãnh đạo, quản lý một số vấn đề lý luận và thực tiễn :

DDC 301
Tác giả CN Đỗ Văn Quân
Nhan đề Dư luận xã hội trong lãnh đạo, quản lý một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / TS. Đỗ Văn Quân chủ biên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2016
Mô tả vật lý 215tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Lãnh đạo
Từ khóa tự do Dư luận xã hội
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005025
00000000nam#a2200000ui#4500
0015921
002100
0042863A980-5145-4081-A231-DB513FD9C0E8
005202109231307
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c66000 VNĐ
039|y20210923130751|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a301|bQ16
100 |aĐỗ Văn Quân
245 |aDư luận xã hội trong lãnh đạo, quản lý một số vấn đề lý luận và thực tiễn : |bSách chuyên khảo / |cTS. Đỗ Văn Quân chủ biên
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2016
300 |a215tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aQuản lý
653 |aLãnh đạo
653 |aDư luận xã hội
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005025
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005025 Kho Tham khảo 301 Q16 Sách giáo trình 1