• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 301 V6661
    Nhan đề: Kiểm soát xã hội đối với tội phạm /

DDC 301
Tác giả CN Trịnh Tiến Việt
Nhan đề Kiểm soát xã hội đối với tội phạm / TS. Trịnh Tiến Việt (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 430tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Tội phạm
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005026
00000000nam#a2200000ui#4500
0015922
002100
004FF354B32-BDCA-44BE-8F02-463FF89050CA
005202109231322
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c118000 VNĐ
039|y20210923132233|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a301|bV6661
100 |aTrịnh Tiến Việt
245 |aKiểm soát xã hội đối với tội phạm / |cTS. Trịnh Tiến Việt (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2016
300 |a430tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aXã hội
653 |aTội phạm
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005026
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005026 Kho Tham khảo 301 V6661 Sách giáo trình 1