• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 301 A596
    Nhan đề: Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai và hoạt động nhân sinh ở khu vực ven sông hậu :

DDC 301
Tác giả CN Nguyễn Tuấn Anh
Nhan đề Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai và hoạt động nhân sinh ở khu vực ven sông hậu : Sách chuyên khảo / Nguyễn Tuấn Anh, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ đồng chủ biên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 287tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Khí hậu
Tác giả(bs) CN Mai Trọng Nhuận
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tài Tuệ
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005029
00000000nam#a2200000ui#4500
0015925
002100
004C6073816-9862-414F-86DB-C7680AA60C75
005202109231345
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c90000 VNĐ
039|y20210923134506|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a301|bA596
100 |aNguyễn Tuấn Anh
245 |aPhát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai và hoạt động nhân sinh ở khu vực ven sông hậu : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Tuấn Anh, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ đồng chủ biên
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2020
300 |a287tr. ; |c24cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aKhí hậu
700 |aMai Trọng Nhuận
700 |aNguyễn Tài Tuệ
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005029
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005029 Kho Tham khảo 301 A596 Sách giáo trình 1