• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 510 L2691
    Nhan đề: Giúp ôn tập tốt môn toán cao cấp /

DDC 510
Tác giả CN Lê Ngọc Lăng
Nhan đề Giúp ôn tập tốt môn toán cao cấp / Lê Ngọc Lăng, Nguyễn Chí Bảo, Trần Xuân Hiển
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 1998
Mô tả vật lý 240tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Giúp ôn tập tốt
Từ khóa tự do Toán cao cấp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Chí Bảo
Tác giả(bs) CN Nguyễn Phú Trường
Tác giả(bs) CN Trần Xuân Hiển
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005031
00000000nam#a2200000ui#4500
0015927
002100
00495B613AA-1E41-4C50-94E3-F23C5293F29C
005202109240918
008081223s1998 vm| vie
0091 0
020 |c12000 VNĐ
039|y20210924091859|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a510|bL2691
100 |aLê Ngọc Lăng
245 |aGiúp ôn tập tốt môn toán cao cấp / |cLê Ngọc Lăng, Nguyễn Chí Bảo, Trần Xuân Hiển
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c1998
300 |a240tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aGiúp ôn tập tốt
653 |aToán cao cấp
700 |aNguyễn Chí Bảo
700 |aNguyễn Phú Trường
700 |aTrần Xuân Hiển
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005031
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005031 Kho Tham khảo 510 L2691 Sách giáo trình 1