DDC 301
Tác giả CN Nguyễn Thị Vân Hạnh
Nhan đề Phụ nữ và quản lý / TS. Nguyễn Thị Vân Hạnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2014
Mô tả vật lý 183tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Phụ nữ
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005035
00000000nam#a2200000ui#4500
0015931
002100
004F0BC963F-4EF7-42B2-B971-A6489CD36E5D
005202109241553
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20210924155312|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a301|bH239
100 |aNguyễn Thị Vân Hạnh
245 |aPhụ nữ và quản lý / |cTS. Nguyễn Thị Vân Hạnh
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2014
300 |a183tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aQuản lý
653 |aPhụ nữ
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005035
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005035 Kho Tham khảo 301 H239 Sách giáo trình 1