• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 301 Q17
    Nhan đề: Biến đổi xã hội nông thôn trong quá trình dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất và đô thị hóa /

DDC 301
Tác giả CN Vũ Hào Quang
Nhan đề Biến đổi xã hội nông thôn trong quá trình dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất và đô thị hóa / PGS.TS. Vũ Hào Quang (chủ biên), ThS. Trương Ngọc Thắng, ThS. Vũ Thùy Dương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 246tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Đô Thị hóa
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Nông thôn
Tác giả(bs) CN Trương Ngọc Thắng
Tác giả(bs) CN Vũ Thùy Dương
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005036
00000000nam#a2200000ui#4500
0015932
002100
004602814C9-D5EF-47F0-ACB3-8C1958176ECD
005202109241605
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c65000 VNĐ
039|y20210924160535|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a301|bQ17
100 |aVũ Hào Quang
245 |aBiến đổi xã hội nông thôn trong quá trình dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất và đô thị hóa / |cPGS.TS. Vũ Hào Quang (chủ biên), ThS. Trương Ngọc Thắng, ThS. Vũ Thùy Dương
260 |aHà Nội : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2013
300 |a246tr. ; |c24cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aĐô Thị hóa
653 |aXã hội
653 |aNông thôn
700 |aTrương Ngọc Thắng
700 |aVũ Thùy Dương
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005036
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005036 Kho Tham khảo 301 Q17 Sách giáo trình 1