• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 301 N5763
    Nhan đề: Tiếp cận xã hội học về quan hệ lao động trong doanh nghiệp :

DDC 301
Tác giả CN Vũ Thị Bích Ngọc
Nhan đề Tiếp cận xã hội học về quan hệ lao động trong doanh nghiệp : Nghiên cứu được thực hiện tại Công ty TNHH May Minh Anh, Công ty TNHH Cj. Union Vina trên địa bàn Hưng Yên / TS. Vũ Thị Bích Ngọc
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 194tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Quan hệ lao động
Từ khóa tự do Xã hội học
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005037
00000000nfm#a2200000ui#4500
0015933
002100
004A51B3C38-4871-4905-BFBA-C84FDFC8CC95
005202109241613
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c120000 VNĐ
039|a20210924161311|bgiangvh|y20210924161157|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a301|bN5763
100 |aVũ Thị Bích Ngọc
245 |aTiếp cận xã hội học về quan hệ lao động trong doanh nghiệp : |bNghiên cứu được thực hiện tại Công ty TNHH May Minh Anh, Công ty TNHH Cj. Union Vina trên địa bàn Hưng Yên / |cTS. Vũ Thị Bích Ngọc
260 |aHà Nội : |bLao động
260|c2020
300 |a194tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aQuan hệ lao động
653 |aXã hội học
653 |aDoanh nghiệp
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005037
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005037 Kho Tham khảo 301 N5763 Sách giáo trình 1