• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 301 D812
    Nhan đề: Đưa vấn đề giới vào phát triển :

DDC 301
Nhan đề Đưa vấn đề giới vào phát triển : Thông qua sự bình đẳng giới về quyền, nguồn lực và tiếng nói
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2001
Mô tả vật lý 383tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Nguồn lực
Từ khóa tự do Bình đẳng giới
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005039
00000000nam#a2200000ui#4500
0015935
002100
0047FB26B58-56C4-4965-98BE-1ED71DFA06B1
005202109281245
008081223s2001 vm| vie
0091 0
020 |c14000 VNĐ
039|y20210928124514|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a301|bD812
245 |aĐưa vấn đề giới vào phát triển : |bThông qua sự bình đẳng giới về quyền, nguồn lực và tiếng nói
260 |aHà Nội : |bVăn hóa thông tin, |c2001
300 |a383tr. ; |c24cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aNguồn lực
653 |aBình đẳng giới
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005039
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005039 Kho Tham khảo 301 D812 Sách giáo trình 1