• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 301 Q98
    Nhan đề: Giáo trình xã hội học giới /

DDC 301
Tác giả CN Lê Thị Quý
Nhan đề Giáo trình xã hội học giới / PGS.TS Lê Thị Quý
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2010
Mô tả vật lý 247tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Xã hội học giới
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Xã hội học
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(5): 301005040-4
00000000nam#a2200000ui#4500
0016244
002100
0049DA03B59-D40D-48F8-8198-0DAD225EACD4
005202203141444
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |a8934980082645|c32000VNĐ
039|y20220314144445|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a301|bQ98
100 |aLê Thị Quý
245 |aGiáo trình xã hội học giới / |cPGS.TS Lê Thị Quý
250 |aTái bản lần thứ nhất, có sửa chữa bổ sung
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2010
300 |a247tr. ; |c24cm.
653 |aXã hội học giới
653 |aGiáo trình
653 |aViệt Nam
653 |aXã hội học
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(5): 301005040-4
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005040 Kho Tham khảo 301 Q98 Sách giáo trình 1
2 301005041 Kho Tham khảo 301 Q98 Sách giáo trình 2
3 301005042 Kho Tham khảo 301 Q98 Sách giáo trình 3
4 301005043 Kho Tham khảo 301 Q98 Sách giáo trình 4
5 301005044 Kho Tham khảo 301 Q98 Sách giáo trình 5