• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 301 N5762
    Nhan đề: Giáo trình xã hội học đại cương :

DDC 301
Tác giả CN Hoàng Thị Nga
Nhan đề Giáo trình xã hội học đại cương : Dùng cho sinh viên trường đại học Công đoàn / PGS.TS Hoàng Thị Nga chủ biên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2021
Mô tả vật lý 395tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Xã hội học
Từ khóa tự do Xã hội học đại cương
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(5): 301005050-4
00000000nam#a2200000ui#4500
0016260
002100
0047506B0AA-A140-40F0-82D3-1AF515176044
005202204140910
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |c68000VNĐ
039|y20220414091024|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a301|bN5762
100 |aHoàng Thị Nga
245 |aGiáo trình xã hội học đại cương : |bDùng cho sinh viên trường đại học Công đoàn / |cPGS.TS Hoàng Thị Nga chủ biên
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2021
300 |a395tr. ; |c21cm.
653 |aGiáo trình
653 |aXã hội học
653 |aXã hội học đại cương
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(5): 301005050-4
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005050 Kho Tham khảo 301 N5762 Sách giáo trình 1
2 301005051 Kho Tham khảo 301 N5762 Sách giáo trình 2
3 301005052 Kho Tham khảo 301 N5762 Sách giáo trình 3
4 301005053 Kho Tham khảo 301 N5762 Sách giáo trình 4
5 301005054 Kho Tham khảo 301 N5762 Sách giáo trình 5